تبلیغات
وبلاگ حقوقی سعیدرستم زاده - متن سوالات وپاسخنامه آزمون كارآموزی وكالت سال ۱۳۹۰
وبلاگ حقوقی سعیدرستم زاده
قانون برای همه

لینکدونی

نایت اسکین-ابزار گوکل پلاس

آرشیو موضوعی

نام خودرادرفیلداول ایمیل خودرادرفیلددوم

Powered by WebGozar

آرشیو

صفحات جانبی

← آمار وبلاگ

  • کل بازدید :
  • بازدید امروز :
  • بازدید دیروز :
  • بازدید این ماه :
  • بازدید ماه قبل :
  • تعداد نویسندگان :
  • تعداد کل پست ها :
  • آخرین بازدید :
  • آخرین بروز رسانی :

باسمه تعالی
به موجب تصمیم شورای اجرایی اسكودا سوالات آزمون ورودی ۱۳۹۰ كانونهای وكلای دادگستری ایران در سایت اسكودا منتشر می شود.
گزینه صحیح در پاسخها باحروف درشت تر( فونت درشت) مشخص شده است
اتحادیه سراسری كانونهای وكلای دادگستری ایران ( اسكودا)•         حقوق مدنی
۱ – در صورتی عقد به علت تفاسخ به هم می‌خورد كه:
۱ ) عوضین موجود باشند.
۲ ) تغییری در عوضین داده نشده باشد.
۳ ) یكی از جهات قانونی برای فسخ وجود داشته باشد.
۴ ) عوضین موجود باشند و اگر تلف هم شده باشند مثل یا قیمت آن تادیه می‌شود.

۲ – كدام مورد صحیح است؟
۱ ) اقرار سفیه در امور مالی، موثر نیست.
۲ ) اقرار معلق، موثر نیست.
۳ ) اقرار ورشكسته نسبت به اموال خود به ضرر دُیان، نافذ نیست.        
۴ ) هر سه مورد صحیح است.

۳ – در عقود، اضطرار و اكراه به ترتیب .......... عقد می‌شوند.
۱ ) موجب عدم نفوذ، بطلان        
۲ ) تاثیری در عقد ندارد، بطلان
۳ ) موجب عدم نفوذ، عدم نفوذ
۴ ) تاثیری در عقد ندارد، عدم نفوذ یا بطلان

۴ – اگر عقد به علت اقاله یا فسخ به هم بخورد:
۱ ) شرطی كه ضمن آن شده منفسخ می‌شود.
۲ ) شرطی كه ضمن آن شده باطل می‌شود.
۳ ) شرطی كه ضمن آن شده نیز اقاله یا فسخ می‌شود.
۴ ) اگر به شرط عمل نشده باشد شرط باطل می‌شود و الا اثری ندارد.


۵ – اگر مالك برای حق انتفاع مدت معین نكرده باشد:
۱ ) اثر ندارد چون باید مدت معین شود.
۲ ) حبس، مطلق بوده و حق مزبور تا فوت مالك خواهد بود.
۳ ) حبس، مطلق بوده و حق مزبور تا بقای مال خواهد بود.
۴ ) حبس، مطلق بوده و حق مزبور تا فوت منتفع خواهد بود.


۶ – اتخاذ تصمیم برای اداره بخش‌های مشترك مجتمع‌های آپارتمانی اگر قراردادی بین مالكین وجود نداشته باشد:
۱ ) به آرای دو سوم مالكین آپارتمان‌ها است.
۲ ) به آرای اكثریت مالكین آپارتمان‌ها است.
۳ ) به آرای مالكینی است كه در عمل متصرف آپارتمان‌ها هستند.
۴ ) به آرای اكثریت مالكینی است كه مالك بیش از نصف مساحت تمام بخش‌های اختصاصی باشند.

۷ – موضوع اشاعه می‌تواند:
۱ ) فقط عین باشد.
۲ ) عین یا حق باشد.
۳ ) عین یا منافع باشد.
۴ ) عین، منافع یا حق باشد.

۸ – متولی موقوفه عام برای اداره كردن موقوفه و مصرف درآمدهای آن در جهت نیت واقف:
۱ ) می‌تواند با دیگری شریك شود.
۲ ) فقط می‌تواند موقوفه را اجاره دهد.
۳ ) نمی‌تواند با دیگری شریك شود مگر به اذن حاكم.
۴ ) تنها با موافقت اداره اوقاف می‌تواند با دیگری شریك شود.


۹ – در یك شركت مدنی (غیر بازرگانی) مسئولیت شركا نسبت به بدهی شركت:
۱ ) به نسبت و به میزان آورده است.
۲ ) مسئولیت شركا تضامنی است.
۳ ) مسئولیت شركا به میزان آورده آنها تضامنی است.
۴ ) به نسبت سهم است ولی باید همه بدهی را هر كدام به نسبت سهم خود بپردازند.

۱۰ – ماده ۶۱۹ قانون مدنی مقرر داشته: «امین باید عین مالی را كه دریافت كرده است رد نماید» با توجه به این ماده شخصی مبلغ پنج میلیون تومان چك پول ۵۰ هزار تومانی برای گذاردن در حساب سپرده خود به بانك تسلیم می‌كند و شماره چك پول‌ها را یادداشت می‌كند. آیا سپرده‌گذار می‌تواند عین چك پول‌ها را مطالبه كند؟
۱ ) در صورتی كه بانك عین چك پول‌ها را پس ندهد مرتكب خیانت در امانت شده است.
۲ ) بانك موظف است در صورت مطالبه سپرده‌گذار، عین چك پول‌ها را به سپرده‌گذار رد كند.
۳ ) بانك تكلیفی به رد عین چك پول‌ها ندارد و می‌تواند معادل مبلغ ریالی را بازپرداخت كند.
۴ ) بانك تكلیفی به رد عین چك پول‌های سپرده شده را ندارد ولی موظف است چك پول‌های پنجاه هزار تومانی به سپرده‌گذار پس بدهد.

۱۱ – هرگاه در جعاله عمل دارای اجزاء متعدد بوده و هر یك از اجزا مقصود بالاصاله جاعل باشد و جعاله در اثنای عمل از ناحیه عامل فسخ شود:
۱ ) عامل مستحق هیچ‌گونه اجرتی نیست.
۲ ) عامل استحقاق تمام اجرت‌المسمی را دارد.
۳ ) عامل مستحق اجرت‌المثل عمل خود خواهد بود.
۴ ) عامل از اجرت‌المسمی به نسبت عملی كه انجام داده مستحق خواهد بود.

۱۲ – شخصی از مردی ضمانت كرده كه نفقه گذشته و نیز نفقه آینده همسر او را بپردازد. طبق قانون مدنی عقد ضمان مزبور نسبت به نفقه معوقه .......... و نسبت به نفقه آینده ........... است.

۱ ) صحیح – صحیح
۲ ) باطل – باطل
۳ ) صحیح – باطل
۴ ) باطل – صحیح


۱۳ – اگر كسی مالی را مِن غیر حق دریافت كرده باشد:

۱ ) ضامن عین و منافع است.
۲ ) در صورتی كه جاهل به ضمان باشد ضامن نیست.
۳ ) در صورتی كه عالم به عدم استحقاق خود باشد ضامن عین و منافع است.
۴ ) در صورتی كه عالم به عدم استحقاق خود نباشد ضامن عین است ولی ضامن منافع نیست.


۱۴ – در عقد بیع كدام یك از موارد ذیل مانع از انتقال مالكیت به مشتری است؟
۱ ) موجل بودن مبیع
۲ ) موجل بودن ثمن
۳ ) وجود خیار فسخ برای یكی از متبایعین
۴ ) هیچ‌كدام

۱۵ - «تحقق ارث» و «استقرار مالكیت ورثه» نسبت به تركه متوفی به ترتیب منوط است به:
۱ ) موت حقیقی یا فرضی مورث، قبول تركه از ناحیه ورثه
۲ ) موت حقیقی یا فرضی مورث، موت حقیقی یا فرضی مورث
۳ ) پرداخت دیون و حقوق متعلقه به تركه، قبول تركه از طرف ورثه
۴ ) موت حقیقی یا فرضی مورث، پس از ادای حقوق و دیونی كه به تركه تعلق گرفته است.

۱۶ – به موجب ماده ۱۰۸۵ قانون مدنی:«زن می‌تواند تا مهر به او تسلیم نشده از ایفای وظایفی كه در مقابل شوهر دارد امتناع كند» حق حبسی كه در این ماده برای زن در نظر گرفته شده است:
۱ ) اختصاص به تمكین عام دارد.        
۲ ) اختصاص به تمكین خاص دارد.
۳ ) مطلق وظایف شرعی و قانونی را در بر می‌گیرد.
۴ ) محدوده خاص نداشته و محدوده آن به صورت موردی تعیین می‌شود.


۱۷ – اگر در حاشیه یا ظهر سندی كه در دست ابراز كننده بوده مندرجاتی باشد كه از بی‌اعتباری تمام مفاد سند حكایت داشته باشد؛ كامل‌ترین پاسخ كدام است؟
۱ ) اگر آن مندرجات به امضا رسیده و تاریخ داشته باشد معتبر است.
۲ ) آن مندرجات معتبر است اگر چه دارای تاریخ و امضا نباشد.
۳ ) آن مندرجات معتبر است مگر این كه معلوم شود به نحوی باطل شده است.
۴ ) آن مندرجات معتبر است مگر این كه روی آن خط كشیده شده باشد.


۱۸ – كلاله امی در چه صورتی به قرابت ارث می‌برد؟
۱ ) در صورتی كه با جده جمع شود.
۲ ) كلاله امی همیشه فرض‌بر است.
۳ ) در صورتی كه با اخوه ابی جمع شود.
۴ ) در صورتی كه با برادر و خواهر ابوینی جمع شود.


۱۹ – در صورتی كه وراث متوفی منحصر به یك نفر دایی امی و یك نفر خاله ابی و دو نفر خاله ابوینی باشند در این صورت ماترك متوفی به شرح زیر تقسیم می‌شود:
۱ ) یك سوم تركه متعلق به دایی امی و بقیه بالسویه بین خاله‌های ابوینی تقسیم می‌شود.
۲ ) یك ششم تركه متعلق به دایی امی و بقیه بالسویه بین هر سه خاله تقسیم می‌شود.
۳ ) یك ششم تركه متعلق به دایی امی و بقیه بالمناصفه بین دو خاله ابوینی تقسیم می‌گردد.
۴ ) یك ششم تركه به دایی امی می‌رسد بقیه بین سایرین به قاعده ذكور دو برابر اناث تقسیم می‌شود.


۲۰ – چنانچه عقد وكالت به صورت بلاعزل واقع شود و بعداً هر یك از وكیل یا موكل فوت نمایند عقد وكالت:
۱ ) باطل می‌شود.
۲ ) منفسخ می‌شود.
۳ ) تابع اراده وكیل است.
۴ ) به قوت خود باقی است.


........................................................................................................................
•        آیین دادرسی مدنی
۲۱ – در مواردی كه دادگاه دعوی معترض ثالث را وارد تشخیص می‌دهد:

۱ ) چنانچه حكم معترض‌عنه غیر قابل تفكیك باشد نسبت به الغاء آن اقدام می‌نماید.
۲ ) چنانچه حكم معترض‌عنه قابل تفكیك باشد نسبت به الغاء آن اقدام می‌نماید.
۳ ) چنانچه حكم معترض‌عنه قابل تفكیك باشد نسبت به نقض آن و صدور حكم جدید اقدام می‌نماید.
۴ ) چنانچه حكم معترض‌عنه قابل تفكیك نباشد نسبت به الغاء آن و صدور حكم جدید اقدام می‌نماید.


۲۲ – زمان سپردن تامین مناسب در اجرای حكم غیابی .......... است.
۱ ) زمان صدور اجراییه
۲ ) زمان درخواست اجراییه
۳ ) زمان اعلام ختم عملیات اجرایی
۴ ) زمان شروع عملیات اجرایی


۲۳ – درخواست ابطال رای داور:
۱ ) در صورت سپردن تامین مناسب از موجبات توقف اجرای رای داور است.
۲ ) دادگاه در صورت وجود جهات قانونی ابطال – مكلف به توقف اجرای رای داور است.
۳ ) در صورت قوی بودن دلایل خواهان و سپردن تامین مناسب از موجبات توقف اجرای رای داور است.
۴ ) در صورتی كه درخواست ابطال مستند به اسناد تجاری باشد دادگاه مكلف به توقف اجرای رای داور است.


۲۴ – دادگاه بدوی در دعوی الزام به تنظیم سند رسمی یك دستگاه اتومبیل به ارزش خواسته ۰۰۰/۰۰۰/۲۱ ریال (بیست و یك میلیون ریال) حكم به بی‌حقی خواهان صادر می‌نماید:

۱ ) این حكم مطلقاً قابل فرجام نیست.
۲ ) این حكم پس از انقضای مهلت تجدیدنظر قابل فرجام است.
۳ ) این حكم پس از تایید توسط دادگاه تجدیدنظر استان، قابل فرجام است.
۴ ) این حكم قبل از انقضای مهلت تجدیدنظر و در صورت اسقاط حق تجدیدنظر قابل فرجام است.


۲۵ – در صورتی كه درخواست تجدیدنظر خارج از مهلت تقدیم شود و یا در مهلت قانونی رفع نقص نشود:
۱ ) دادگاه بدوی قرار رد دادخواست تجدیدنظر را صادر می‌كند و این قرار قطعی است.
۲ ) دفتر دادگاه بدوی قرار رد دادخواست را صادر می‌كند و این قرار قابل اعتراض در همان دادگاه بدوی است.
۳ ) دادگاه بدوی قرار رد دادخواست تجدیدنظر را صادر می‌كند و این قرار قابل اعتراض در دادگاه تجدیدنظر است.
۴ ) دفتر دادگاه تجدیدنظر قرار رد دادخواست را صادر می‌كند و این قرار قابل اعتراض در دادگاه تجدیدنظر است.


۲۶ – كدام عبارت صحیح است؟

۱ ) اموال منقول خارج از محل كار یا محل سكونت محكوم‌علیه در صورتی قابل توقیف است كه دلایل و قرائن كافی بر احراز مالكیت او در دست باشد.
۲ ) چنانچه عین محكوم‌به غیرمنقولی در تصرف ثالث باشد و متصرف نسبت به آن ادعای حقی از عین یا منافع نماید این امر مانع عملیات اجرایی نیست.
۳ ) اموال منقولی كه داخل محل سكونت یا محل كار محكوم‌علیه باشد در صورتی توقیف می‌شود كه دلایل و قرائن كافی بر احراز مالكیت او در دست باشد.
۴ ) مال منقولی كه در تصرف كسی غیر از محكوم‌علیه باشد در صورتی قابل توقیف نیست كه متصرف نسبت به آن ادعای مالكیت نماید و دلایلی نیز ارائه نماید.


۲۷ – قبول یا رد درخواست دستور موقت:
۱ ) قابل اعتراض، تجدیدنظر و فرجام است.
۲ ) فقط قبول دستور موقت قابل تجدیدنظر و فرجام است.
۳ ) فقط رد دستور موقت قابل تجدیدنظر و فرجام است.

۴ ) قبول یا رد قابل فرجام نمی‌باشد اما ضمن تجدیدنظرخواهی نسبت به اصل رای قابل اعتراض است.


۲۸ – كدام عبارت در مورد تعرض به اصالت اسناد عادی صحیح است؟
۱ ) اظهار كننده تردید بایستی بر طبق اظهار خود دلیل بیاورد.
۲ ) منكر اصالت سند بایستی بر طبق اظهار خود دلیل بیاورد.
۳ ) در صورت انكار، ارائه كننده سند عادی بایستی برای اثبات اصالت سند دلیل بیاورد.
۴ ) در صورت ادعای جعل، ارائه كننده سند بایستی برای اثبات اصالت آن دلیل بیاورد.


۲۹ – چنانچه دعوایی در دیوان عالی كشور تحت رسیدگی باشد:
۱ ) اگر درخواست اعاده دادرسی شود دیوان عالی كشور وفق مقررات به آن رسیدگی می‌نماید.
۲ ) درخواست اعاده دادرسی نسبت به حكم صادره از دادگاه تا زمانی كه در دیوان عالی كشور رای صادر نشده پذیرفته نمی‌شود.
۳ ) اگر درخواست اعاده دادرسی شود درخواست به دادگاه صادر كننده حكم ارجاع می‌شود ولی مانع ادامه رسیدگی در دیوان عالی كشور نمی‌شود.

۴ ) اگر درخواست اعاده دادرسی شود درخواست به دادگاه صادر كننده حكم ارجاع می‌شود و در صورت قبول درخواست، رسیدگی در دیوان تا صدور حكم متوقف می‌شود.


۳۰ – اگر دو نفر وكیل مجتمعاً وكالت را به عهده داشته باشند و یكی از آنها بدون عذر موجه در جلسه دادرسی حاضر نشود و لایحه هم نفرستد:
۱ ) دادگاه جلسه دادرسی را تجدید می‌كند.
۲ ) دادگاه با استماع مدافعات وكیل حاضر، به دعوی رسیدگی می‌كند.
۳ ) دادگاه بدون توجه به اظهارات وكیل حاضر، رسیدگی را ادامه می‌دهد.
۴ ) دادگاه به وكیل غایب مهلت مناسبی برای ارسال لایحه اعطا می‌نماید.


۳۱ – در دعوی مطالبه مهریه:
۱ ) دادگاه محل وقوع عقد نكاح صالح است.
۲ ) دادگاه محل اقامت زوج صالح است.
۳ ) دادگاه محل اقامت زوجه صالح است.
۴ ) گزینه یك و دو صحیح است.

۳۲ – در مواردی كه قرار كارشناسی به تشخیص دادگاه تجدیدنظر صادر می‌شود و دادگاه نیز نمی‌تواند بدون نظر كارشناس رای صادر نماید:

۱ ) عدم پرداخت هزینه كارشناسی موجب تایید رای بدوی به لحاظ فقد دلیل می‌شود.
۲ ) عدم پرداخت هزینه كارشناسی توسط تجدیدنظرخواه موجب توقف رسیدگی تجدیدنظر می‌شود.
۳ ) عدم پرداخت هزینه كارشناسی توسط تجدیدنظرخواه موجب ابطال دادخواست تجدیدنظر می‌شود.
۴ ) عدم پرداخت هزینه كارشناسی توسط تجدیدنظرخواه موجب خروج كارشناسی از عداد دلایل تجدیدنظرخواه و صدور قرار رد دعوی تجدیدنظر می‌شود.


۳۳ – چنانچه پس از ابلاغ اوراق دادرسی به خوانده در نشانی معین، خوانده نشانی خود را تغییر دهد:
۱ ) خوانده مكلف است نشانی جدید خود را به دفتر دادگاه اطلاع دهد و الا ابلاغ اوراق به نشانی سابق معتبر خواهد بود.
۲ ) برای خواهان اخطار رفع نقص جهت تعیین نشانی جدید خوانده ابلاغ می‌شود و در صورت عدم رفع نقص در مهلت مقرر دادخواست او ابطال می‌شود.
۳ ) به خواهان اخطار رفع نقص جهت تعیین نشانی جدید ابلاغ می‌شود و در صورت عدم رفع نقص در مهلت قانونی قرار رد دادخواست او صادر می‌شود.
۴ ) خواهان مكلف است تغییر نشانی را به دادگاه اطلاع دهد و الا جلسه دادرسی به دلیل گواهی مامور ابلاغ مبنی بر تغییر نشانی تجدید خواهد شد.


۳۴ – چه اشخاصی را مطلقاً نمی‌توان به عنوان داور انتخاب نمود؟

۱ ) مدیر دفتر دادگاه
۲ ) كسانی كه در دعوی ذینفع باشند.
۳ ) كارمندان دولت در حوزه ماموریت آنان
۴ ) كسانی كه خود یا همسرانشان وارث یكی از اصحاب دعوی باشند.


۳۵ – مقررات آیین دادرسی مدنی اقتضای كدام یك از موارد ذیل را دارد؟
۱ ) پس از ختم دادرسی دعوت از طرفین مجاز است.
۲ ) پس از ختم دادرسی دادگاه می‌تواند رای صادر كند.
۳ ) پس از اعلام ختم مذاكرات، دادگاه تكلیفی در صدور رای ندارد.
        
۴ ) پس از ختم دادرسی، دادگاه می‌تواند ارجاع امر به كارشناس نماید.


۳۶ – در ایراد امر مطروحه:

۱ ) محاكم باید هم‌عرض باشند.
۲ ) رابطه عرضی یا طولی محاكم ارتباطی به امر مطروحه ندارد.
۳ ) پرونده در دادگاهی كه موخر در ثبت ارجاع است رسیدگی می‌گردد.
۴ ) تاریخ ثبت ارجاع تاثیری ندارد و باید پرونده به دادگاه عالی ارجاع شود.


۳۷ – هرگاه كسی مال غیرمنقول مغصوب را از غاصب بخرد در دعوی مطالبه اجرت‌المثل ایام تصرف مشتری كدام دادگاه ذیصلاح است؟

۱ ) دادگاه حوزه اقامت مشتری
۲ ) دادگاه محل اقامت غاصب
۳ ) دادگاه محل وقوع عقد بیع        
۴) دادگاه محل وقوع مال غیرمنقول


۳۸ – اگر در ایران از مدرك حقانیت مكتوم محكوم‌علیه حكمی در تاریخ ۲۳/۶/۱۳۹۰ اطلاع حاصل شود اما آن مدرك در تاریخ ۲۴/۶/۱۳۹۰ واصل گردد، آخرین موعد اقدام به اعاده دادرسی ........... است.
۱ ) ۱۲/۷/۱۳۹۰

۲ ) ۱۳/۷/۱۳۹۰
۳ ) ۱۴/۷/۱۳۹۰
۴ ) ۱۵/۷/۱۳۹۰


۳۹ – در دعاوی مالی غیرمنقول:
۱ ) ارزش خواسته از نظر هزینه دادرسی و صلاحیت طبق ارزش معاملاتی املاك تقویم و پرداخت می‌شود.
۲ ) ارزش خواسته از نظر صلاحیت همان است كه خواهان در دادخواست تعیین می‌نماید.
۳ ) ارزش خواسته از نظر صلاحیت طبق ارزش معاملاتی املاك در هر منطقه تقویم و پرداخت می‌شود.
۴ ) ارزش خواسته از نظر هزینه دادرسی همان است كه خواهان در دادخواست تعیین می‌نماید.

۴۰ – كدام عبارت در خصوص اوقات رسیدگی دادگاه صحیح نیست؟
۱ ) رسیدگی به دعاوی تصرف عدوانی، ممانعت از حق و مزاحمت خارج از نوبت به عمل می‌آید.
۲ ) در صورت تشخیص رئیس دیوان عالی كشور رسیدگی به پرونده در شعبه مرجوع‌الیه خارج از نوبت به عمل می‌آید.
۳ ) رسیدگی به قرارهای عدم صلاحیت در دادگاه تجدیدنظر استان و دیوان عالی كشور در وقت فوق‌العاده به عمل می‌آید.
۴ ) در صورتی كه خوانده به واسطه كمی مدت نتواند در اولین جلسه دادرسی اسناد خود را حاضر نماید و تاخیر جلسه را درخواست نماید، دادگاه در صورت احراز صحت با تعیین جلسه خارج از نوبت نسبت به موضوع رسیدگی می‌نماید.
..............................................................................................................................

•         حقوق تجارت         
۴۱ – كسبه جزء، ..........
۱ ) مشمول مقررات حقوق تجارت نیستند.
۲ ) بازرگان به شمار آمده ولی از داشتن دفاتر تجاری معافند.
۳ ) بازرگان محسوب شده و بدون استثنا مشمول همه تكالیف تجار می‌باشند.
۴ ) در گذشته بازرگان به حساب می‌آمدند، اما در حال حاضر دیگر تاجر تلقی نمی‌شوند.

۴۲ – ارسال كننده می‌تواند مادام كه مال‌التجاره در ید متصدی حمل و نقل است آن را با پرداخت مخارجی كه متصدی مزبور كرده و خسارات او، پس بگیرد مگر در صورتی كه:
۱ ) مال‌التجاره به مقصد نرسیده باشد.
۲ ) بارنامه به مرسل‌الیه تسلیم نشده باشد.
۳ ) قبل از وصول مرسل‌الیه ورشكسته شده باشد.
۴ ) متصدی حمل و نقل به مرسل‌الیه اعلام كرده باشد كه مال‌التجاره به مقصد رسیده و باید آن را تحویل بگیرد.

۴۳ – كدام یك از موارد زیر در خصوص ضمانت تجاری صحیح است؟
۱ ) ضامن صرفاً در صورت پرداخت دین به مضمون‌له، بری‌الذمه می‌شود.
۲ ) در صورت استنكاف مضمون‌له از دریافت طلب، ضامن فوراً و به خودی خود بری‌الذمه می‌شود.
۳ ) در صورت استنكاف مضمون‌له از دریافت طلب ضامن به هیچ وجه بری‌الذمه نمی‌شود.
۴ ) هیچ‌كدام


۴۴ – شركت‌های تعریف شده در حقوق تجارت ایران عبارتند از:
۱ ) سهامی، با مسئولیت محدود، تضامنی، نسبی، مختلط سهامی، مختلط غیرسهامی
۲ ) سهامی، با مسئولیت محدود، تضامنی، مختلط سهامی، مختلط غیرسهامی، تعاونی
۳ ) سهامی، با مسئولیت محدود، تضامنی، نسبی، مختلط سهامی، مختلط غیرسهامی، تعاونی
۴ ) سهامی، با مسئولیت محدود، تضامنی، نسبی، مختلط سهامی، مختلط غیرسهامی، تعاونی، تعاونی سهامی عام

۴۵ – ادغام شركت‌های تجاری در نظام حقوقی ایران:
۱ ) هنوز به رسمیت شناخته نشده است.
۲ ) تنها در مورد شركت‌های دولتی پذیرفته شده است.
۳ ) تنها در مورد شركت‌های تعاونی به رسمیت شناخته شده است.
۴ ) به موجب قوانین برنامه پنج ساله توسعه اقتصادی، اجتماعی تجویز شده است.

۴۶ – در صورت ورشكستگی شركت نسبی:
۱ ) شركا نیز ورشكسته اعلام خواهند شد.
۲ ) مطلقاً امكان ورشكستگی شركا وجود ندارد.
۳ ) تحت شرایط خاص در صورتی كه شریك یا شركا در خارج از شركت تاجر باشند امكان صدور حكم ورشكستگی آنان وجود دارد.
۴ ) گزینه ۲ و ۳ صحیح است.


۴۷ – معیار رای‌گیری در مجمع عمومی عادی شركت سهامی ............ و در شركت مسئولیت محدود .......... می‌باشد.
۱ ) میزان آرای حاضر – میزان آرای حاضر
۲ ) تعداد سهامداران حاضر – تعداد شركای حاضر
۳ ) اكثریت آرای حاضر – دارندگان بیش از نیمی از كل سرمایه شركت
۴ ) دارندگان بیش از نیمی از كل سرمایه شركت – اكثریت آرای حاضر


۴۸ – بانك الف با اخذ وثایق ملكی به شركت پارس یك فقره وام اعطا نموده است. به علت عدم پرداخت دیون توسط شركت، بانك از طریق اجراییه ثبتی در صدد وصول مطالبات خویش است. قبل از خاتمه عملیات اجرایی ثبتی، حكم ورشكستگی شركت صادر می‌شود؛ در این صورت:

۱ ) عملیات اجرایی ثبتی متوقف نمی‌شود و دایره اجرا باید مراتب را به اداره تصفیه اطلاع دهد.
۲ ) صدور حكم ورشكستگی مانع ادامه عملیات اجرایی ثبت نیست، زیرا بانك طلبكار دارای وثیقه است.
۳ ) عملیات اجرایی ثبتی متوقف می‌شود و دایره اجرا باید پرونده اجرایی را به اداره تصفیه ارسال نماید.
۴ ) مدیر تصفیه شركت باید جهت توقیف عملیات اجرایی ثبتی تقاضای صدور دستور موقت نماید و مادام كه دستور موقت صادر نشده است نمی‌توان مانع ادامه عملیات اجرایی شد.


۴۹ – شركت‌های تضامنی و نسبی از هر جهت تابع قواعد یكسانند مگر از جهت:
۱ ) تعداد شركا
۲ ) تعداد مدیران
۳ ) میزان مسئولیت شركا
۴ ) سه مورد ۱ و ۲ و ۳


۵۰ – بازرسان شركت سهامی عام از جهت شرایط انتخاب مشمول:
۱ ) آیین‌نامه اجرایی تبصره ماده ۱۴۴ لایحه اصلاح قانون تجارت ۱۳۴۷ می‌باشند.
۲ ) آیین‌نامه اجرایی قانون استفاده از خدمات تخصصی و حرفه‌ای حسابداران ۱۳۷۲ می‌باشند.
۳ ) موارد ۱ و ۲ می‌باشند.
۴ ) قانون تجارت ۱۳۱۱ می‌باشند.

۵۱ – كدام عبارت صحیح است؟
۱ ) مدیرعامل شركت تنها با مصوبه مجمع عمومی عادی حق اخذ وام از شركت برای خود دارد.
۲ ) مدیرعامل در حدود اختیارات تفویضی توسط مجمع عمومی عادی نماینده شركت محسوب شده و حق امضا دارد.
۳ ) در صورتی كه شخصی مدیریت عاملی بیش از یك شركت را عهده‌دار باشد به حكم دادگاه از سمت خود عزل و كلیه اقدامات او ابطال می‌گردد.
۴ ) مدیرعامل شركت در صورت تخلف از مقررات قانونی و اساسنامه در مقابل شركت و اشخاص ثالث حسب مورد مسئولیت انفرادی و اشتراكی دارد.

۵۲ – مدیر یك شركت با مسئولیت محدود كه به موجب اساسنامه، بدون تصویب مجمع عمومی شركا مجاز به انجام عمل حقوقی بیش از پانصد میلیون ریال نبوده است، باعث انعقاد قراردادی به نمایندگی از شركت تعهد به پرداخت مبلغ یك میلیارد ریال نموده است:
۱ ) شركت در برابر متعهدله هیچ مسئولیتی ندارد.
۲ ) مدیرعامل شخصاً مسئول پرداخت مبلغ مورد تعهد می‌باشد.
۳ ) شركت نسبت به كل مبلغ قرارداد در برابر متعهدله مسئول پرداخت است.
۴ ) شركت تا میزان پانصد میلیون ریال مسئول بوده و نسبت به مازاد آن معامله غیرنافذ است.

۵۳ – در صورت صدور چك از حساب مشترك، كلیه صادركنندگان:
۱ ) بر پایه توافق میان خود مسئول پرداخت می‌باشند.
۲ ) بالمناصفه – بالسویه دارای مسئولیت هستند.
۳ ) بر اساس قرارداد گشایش حساب با بانك مسئولیت دارند.
۴ ) به صورت تضامنی و هر یك نسبت به كل مبلغ چك مسئولیت دارند.


۵۴ – مبدا محاسبه خسارت تاخیر تادیه چك از تاریخ .......... می‌باشد.
۱ ) صدور چك         
۲ ) ثبت دادخواست مطالبه وجه
۳ ) صدور گواهینامه عدم پرداخت
۴ ) مقرر در قانون آیین دادرسی مدنی


۵۵ – اوراق مشاركت:
۱ ) تنها در نظریه شورای نگهبان پذیرفته شده و به صورت رویه بانك‌ها در آمده است.
۲ ) در كنار اوراق قرضه و به موجب قانون خاص جزء ابزارهای مالی محسوب می‌شود.
۳ ) در قانون خاص پیش‌بینی شده و در صورت تعارض، مقررات اوراق قرضه را نسخ نموده است.
۴ ) در لایحه اصلاح قانون تجارت مصوب ۱۳۴۷ پیش‌بینی و جایگزین اوراق قرضه شده است.


۵۶ – واخواست (اعتراض عدم پرداخت) برات ظرف مدت .......... از تاریخ سررسید بایستی صورت گیرد.

۱ ) ۱۰ روز
۲ ) ۱۵ روز
۳ ) ۱۰ ماه        
۴ ) در خارج ۶ ماه و در ایران ۳۰ روز


۵۷ – دارنده چك برای وصول وجه آن از طریق اجرای ثبت علیه .......... می‌تواند اقدام نماید.
۱ ) فقط صادر كننده
۲ ) صادر كننده و ضامن
۳ ) صادر كننده و ظهرنویسان        
۴ ) صادر كننده و ظهرنویس و ضامن


۵۸ – در صورتی كه تاجر ورشكسته اقرار به وقفیت مال خود نماید:
۱ ) وقف قابل فسخ است.
۲ ) اقرار او نافذ است.
۳ ) وقف غیرنافذ است.
۴ ) اقرار او نافذ نیست.

۵۹ – به محض صدور حكم توقف تاجر:
۱ ) دعاوی علیه تاجر به طرفیت مدیر تصفیه اقامه و دعوای موجود نیز به طرفیت شخص اخیر ادامه خواهد یافت.
۲ ) دعاوی علیه تاجر به طرفیت ناظر تصفیه اقامه ولی دعوای موجود به طرفیت مدیر تصفیه ادامه می‌یابد.
۳ ) دعاوی علیه تاجر به طرفیت مدعی‌العموم اقامه ولی دعوای موجود به طرفیت خود تاجر پیگیری خواهد شد.
۴ ) دعاوی علیه تاجر به طرفیت مدیر تصفیه اقامه ولی دعوای موجود به طرفیت خود تاجر ادامه خواهد یافت.


۶۰ – مرور زمان دعاوی راجع به چك كه از طرف تجار یا برای امور تجارتی صادر شده باشد ..........
۱ ) پس از انقضای پنج سال از تاریخ صدور چك است.
۲ ) پس از انقضای ده سال از تاریخ صدور گواهینامه عدم پرداخت است.
۳ ) پس از انقضای ده سال از تاریخ آخرین تعقیب قضایی است.
۴ ) پس از انقضای پنج سال از تاریخ صدور گواهی عدم پرداخت است مگر اینكه ظرف این مدت رسماً اقرار به دین شود.
........................................................................................................................

•        اصول استنباط

۶۱ – از ماده ۶۹۱ قانون مدنی كه می‌گوید: «ضمان دینی كه هنوز سبب آن ایجاد نشده است، باطل است.» می‌فهمیم كه ضمان دینی كه سبب آن ایجاد شده، باطل نیست. این امر مصداق كدام یك از موارد زیر است؟

۱ ) مفهوم مخالف
۲ ) مفهوم موافق
۳ ) قیاس اولویت
۴ ) قیاس مساوات


۶۲ – ماده ۳ قانون مجازات اسلامی می‌گوید: «قوانین جزایی درباره كلیه كسانی كه در قلمرو حاكمیت زمینی، دریایی و هوایی جمهوری اسلامی ایران مرتكب جرم شوند اعمال می‌گردد مگر آنكه به موجب قانون، ترتیب دیگری مقرر شده باشد». این ماده، مصداق كدام یك از موارد زیر است؟

۱ ) عام بدلی
۲ ) عام مجموعی
۳ ) عام افرادی
۴ ) مخصص منفصل


۶۳ – ماده ۸۷۱ قانون مدنی كه می‌گوید: «هرگاه ورثه نسبت به اعیان تركه معاملاتی نمایند مادام كه دیون متوفی تادیه نشده است معاملات مزبوره نافذ نبوده و دیان می‌توانند آن را بر هم زنند.» مصداق كدام یك از اقسام مخصص متصل می‌باشد؟
۱ ) وصفی
۲ ) شرطی
۳ ) غایت
۴ ) استثنایی


۶۴ – از حكم ماده ۳۶۰ قانون مدنی كه می‌گوید: «هر چیزی كه فروش آن مستقلاً جایز است استثنای آن از مبیع نیز جایز است.» برداشت می‌كنیم: «هر چیزی كه مستقلاً قابل فروش نیست، استثنای آن از مبیع نیز جایز نیست (از قبیل حق ارتفاق)» این برداشت، مصداق كدام اصطلاح است؟
۱ ) مفهوم موافق
۲ ) مفهوم مخالف
۳ ) مفهوم شرط
۴ ) هر دو مورد ۲ و ۳

۶۵ – برابر ماده واحده قانون اصلاح مقررات مربوط به طلاق، داشتن گواهی عدم امكان سازش، لازمه اجرای صیغه طلاق است. گواهی مزبور مصداق كدام مقدمه است؟
۱ ) مقدمه عقلی
۲ ) مقدمه قانونی
۳ ) مقدمه مقارن
۴ ) هر دو مورد ۲ و ۳


۶۶ – ماده ۱۴۳ قانون مدنی می‌گوید: «هر كس از اراضی موات و مباحه، قسمتی را به قصد تملك احیاء كند، مالك آن قسمت می‌شود.» این ماده متضمن چه دلالتی است؟
۱ ) تضمنی
۲ ) اشاره
۳ ) اقتضاء        
۴ ) تنبیه و ایماء

۶۷ – برابر ماده ۵۹۵ قانون مجازات اسلامی، توافق بین دو یا چند نفر مبنی بر دریافت و پرداخت ربا جرم است و طبق تبصره ۳ همان ماده، ربای بین پدر و فرزند یا زن و شوهر، مشمول مقررات این ماده نخواهد بود. بین ماده و تبصره مذكور چه نسبتی وجود دارد؟
۱ ) ورود
۲ ) حكومت
۳ ) تخصص        
۴ ) تخصیص


۶۸ – ماده ۱۰۲۳ قانون مدنی مقرر می‌دارد: «هرگاه یك سال از تاریخ اولین اعلان بگذرد و حیات غایب ثابت نشود، حكم موت فرضی او داده می‌شود.» ماده ۱۵۵ قانون امور حسبی می‌گوید: «جلسه رسیدگی به درخواست به فاصله یك سال از تاریخ نشر آخرین آگهی معین می‌گردد...» ماده اخیر از نظر احتساب اولین آگهی مذكور در ماده ۱۰۲۳ قانون مدنی:

۱ ) ناسخ آن است
۲ ) مخصص آن است.
۳ ) مبیّن آن (به كسر یاء) است.        
۴ ) مقیّد آن (به كسر یاء) است.


۶۹ – عبارت ماده ۸۶۱ قانون مدنی كه می‌گوید: «موجب ارث دو امر است: نسب و سبب» مصداق كدام اصطلاح است؟
۱ ) نص
۲ ) محكم
۳ ) متشابه
۴ ) هر دو مورد ۱ و ۲

۷۰ – طبق ماده ۱۹۵ قانون مدنی: «اگر كسی در حال مستی یا بیهوشی یا در خواب معامله نماید آن معامله به واسطه فقدان قصد باطل است» اگر با عنایت بدین ماده، درباره معامله مكره؛ وقتی كه به سرحد فقدان قصد برسد، حكم به بطلان دهیم، این حكم مصداق چیست؟
۱ ) قیاس خفی
۲ ) قیاس اولویت
۳ ) قیاس مستنبط‌العله        
۴ ) قیاس منصوص‌العله
۷۱ – طبق ماده ۶۶۹ قانون مجازات اسلامی، كیفر تهدید، شلاق یا زندان است. چنین كیفری مصداق چه نوع تخییری است؟
۱ ) تخییر بین محذورین
۲ ) تخییر بین دو حكم متزاحم        
۳ ) تخییر بین دو دلیل متعارض        
۴ ) تخییر بین افراد واجب مخیّر

۷۲ – ماده ۶۹۱ قانون مجازات اسلامی می‌گوید: «هر كس به قهر و غلبه داخل ملكی شود كه در تصرف دیگری است اعم از آنكه محصور باشد یا نباشد... به یك تا شش ماه حبس محكوم می‌شود...» عبارات بعد از «اعم از اینكه» مصداق كدام یك از موارد زیر است؟
۱ ) مخصص
۲ ) قرینه لفظیه
۳ ) قرینه متصله
۴ ) مُبیَّن (به فتح یاء)

۷۳ – ماده ۴۶ قانون مجازات اسلامی مقرر داشته است: «در جرایم قابل تعزیر هرگاه فعل واحد دارای عناوین متعدده جرم باشد، مجازات جرمی داده می‌شود كه مجازات آن اشد است.» مجازات قصاص، حدود و دیات نسبت به این حكم چه رابطه‌ای دارد؟
۱ ) تقیید
۲ ) ورود
۳ ) تخصص
۴ ) تخصیص


۷۴ – ماده ۸۶۲ قانون مدنی می‌گوید: «اشخاصی كه به موجب نسب ارث می‌برند سه طبقه‌اند: ۱ - پدر و مادر و اولاد و اولاد اولاد» كلمه «اولاد» در این بند نسبت به متوفی:
۱ ) صحت سلب دارد و مجاز است.
۲ ) صحت سلب دارد و حقیقت است.
۳ ) عدم صحت سلب دارد و مجاز است.
۴ ) عدم صحت سلب دارد و حقیقت است.

۷۵ – طبق ماده ۶۷ قانون مدنی: «مالی كه قبض و اقباض آن ممكن نیست، وقف آن باطل است...» حكم مندرج در این ماده:
۱ ) حكم وضعی است چون مستقیماً ارتباط با افعال مكلفین ندارد.
۲ ) حكم تكلیفی است چون مستقیماً با افعال مكلفین ارتباط دارد.
۳ ) حكم ظاهری است چون ظهور عبارت در بطلان چنین عملی است.
۴ ) حكم تكلیفی از نوع حرمت است چون هیچ كس نباید چنین مالی را وقف كند.


۷۶ – ماده ۴۴۵ قانون مدنی می‌گوید: «هر یك از خیارات بعد از فوت منتقل به وراث می‌شود.» عیوب زن و مرد در عقد نكاح نیز موجد خیار فسخ است. ماده مذكور، مطلق است یا مقید؟

۱ ) چون قدر متیقن در مقام تخاطب وجود دارد، مطلق است.
۲ ) چون انصراف لفظ «خیارات» به خیارات موجود در معاملات، انصراف بدوی است چنین انصرافی مانع اطلاق لفظ نمی‌شود. (مطلق است)
۳ ) چون انصراف لفظ «خیارات» به خیارات موجود در معاملات به دلیل كثرت وجود مصداق در خارج می‌باشد این انصراف مانع اطلاق لفظ می‌شود. (مطلق نیست)
۴ ) چون انصراف لفظ «خیارات» به خیارات موجود در معاملات، ناشی از كثرت استعمال لفظ در بعضی از مصادیق آن است، مانع اطلاق لفظ می‌شود. (مطلق نیست)

۷۷ – در صورتی كه عقد نكاح پس از مقاربت زوجین منحل شده و زن در زمانی ازدواج مجدد كند كه طفل متولد از او بتواند به هر یك از دو شوهر اول و دوم ملحق شود مطابق ماده ۱۱۶۰ قانون مدنی، طفل ملحق به شوهر دوم خواهد بود مگر آنكه امارات قطعیه بر خلاف آن، دلالت كند. این ماده متضمن كدام یك از موارد زیر است؟
۱ ) تزاحم دو اماره فراش
۲ ) اصل تاخر حادث
۳ ) اصل عدم        
۴ ) هر دو مورد ۱ و ۲

۷۸ – ماده ۱۱۵۸ قانون مدنی می‌گوید: «طفل متولد در زمان زوجیت ملحق به شوهر است» ماده ۳۲۸ آن قانون نیز می‌گوید: «هر كس مال غیر را تلف كند ضامن آن است و باید مثل یا قیمت آن را بدهد» هر یك از این دو ماده به ترتیب مصداق كدام یك از موارد زیر است؟
۱ ) دلیل قطعی و دلیل ظنی        
۲ ) حكم ظاهری و حكم واقعی         
۳ ) حكم واقعی و حكم ظاهری        
۴ ) دلیل اجتهادی و دلیل فقاهتی


۷۹ – ماده ۹۵۶ قانون مدنی، مرگ طبیعی را پایان اهلیت استحقاق انسان شمرده است ولی ماده ۱۰۱۸ همان قانون، تاریخ صدور حكم موت فرضی را (در مورد غایب مفقودالخبر) پایان آن اهلیت شمرده است. رابطه ماده ۱۰۱۸ نسبت به ماده ۹۵۶ قانون مزبور مصداق كدام مورد است؟
۱ ) حكومت
۲ ) ورود
۳ ) تخصیص        
۴ ) تخصص


۸۰ – ماده ۱۰۴۳ قانون مدنی می‌گوید: «نكاح دختر باكره اگر چه به سن بلوغ رسیده باشد موقوف به اجازه پدر یا جد پدری او است...» اجازه پدر نسبت به ازدواج دختر باكره مصداق كدام اصطلاح است؟
۱ ) سبب
۲ ) علت
۳ ) شرط نفوذ
۴ ) شرط صحت

.........................................................................................................

حقوق جزا
۸۱ – الف كه فردی عاقل و بالغ است برای سرقت از آقای ب كه ۱۴ سال تمام هجری شمسی دارد استفاده می‌كند. در این صورت:

۱ ) الف در حكم مباشر است.        
۲ ) الف در حكم مباشر و ب فاقد مسئولیت كیفری است.
۳ ) الف معاون در جرم تلقی و ب نیز تعزیر می‌گردد.
۴ ) الف در حكم مباشر نیست و ب نیز فاقد مسئولیت كیفری است.

۸۲ – تحریك یا ترغیب به خودكشی:
۱ ) جرم نیست.
۲ ) تسبیب در قتل تلقی می‌شود.
۳ ) معاونت در قتل به حساب می‌آید.
۴ ) در صورتی كه از طریق سامانه‌های رایانه‌ای یا مخابراتی صورت گیرد جرم تلقی می‌گردد.

۸۳ – اگر شخصی داده‌ها یا علایم موجود در كارت‌های حافظه یا قابل پردازش در سامانه‌های رایانه‌ای یا مخابراتی یا تراشه‌ها را تغییر داده و یا اینكه داده‌های متقلبانه به آنها وارد كند، مرتكب چه جرمی شده است؟

۱ ) جعل
۲ ) كلاهبرداری رایانه‌ای
۳ ) تخریب داده‌های رایانه‌ای
۴ ) دست‌كاری غیر مجاز در سیستم رایانه‌ای


۸۴ – جلسه مجمع عمومی فوق‌العاده یك شركت سهامی خاص با حضور همگی سهامداران غیر از یك نفر تشكیل و در این جلسه با توجه به ادعای یكی از سهامداران دایر بر خرید سهم سهامدار غایب چنین تصمیم گرفته می‌شود كه سهامدار غایب با فروش سهام خود از شركت خارج و سهامدار مدعی خرید وارد شركت شود. بعد از اطلاع سهامدار غایب از این موضوع، وی اقدام به شكایت نموده؛ به نظر شما اقدام سهامداران:

۱ ) جعل است.
۲ ) كلاهبرداری است.
۳ ) جرم نمی‌باشد.
۴ ) از جرایم خاص مندرج در قانون تجارت است.


۸۵ – كدام عبارت صحیح است؟
۱ ) شروع به سرقت در مناطق سیل یا زلزله زده یا جنگی، جرم محسوب می‌گردد.
۲ ) شروع به سرقت از وسایل و متعلقات مربوط به تاسیسات مورد استفاده عمومی، جرم است.
۳ ) شروع به راهزنی، جرم محسوب می‌گردد.
۴ ) هر سه مورد صحیح است.


۸۶ – تعلیق اجرای مجازات در كدام یك از جرایم زیر امكان‌پذیر می‌باشد؟

۱ ) خرید مواد مخدر         
۲ ) معاونت در ساختن مواد مخدر
۳ ) صدور چك از حساب مسدود                
۴ ) نگهداری مشروبات الكلی كمتر از بیست (۲۰) لیتر


۸۷ – آقای الف در خارج از كشور با تراشیدن چندین سكه مسی دوران سلجوقی از وزن آنها كاسته و سپس آنها را وارد كشور می‌نماید؛ عمل نامبرده:
۱ ) قلب سكه است.
۲ ) تخدیش سكه است.        
۳ ) كلاهبرداری است.        
۴ ) فاقد عنوان مجرمانه است.

۸۸ – هرگاه در اثر برخورد دو وسیله نقلیه سرنشین یا سرنشینان آنها كشته شوند و كارشناس تصادفات یكی از رانندگان را ۶۰% و یكی را ۴۰% مقصر اعلام نماید:
۱ ) رانندگان به تناسب تقصیر خود مسئولیت دارند.
۲ ) در صورت فوت رانندگان، دیه از بیت‌المال پرداخت می‌گردد.
۳ ) تقصیر رانندگان به هر میزان كه باشد مسئولیت آنها به طور مساوی خواهد بود.

۴ ) در صورت داشتن بیمه‌نامه، رانندگان به تناسب تقصیر خود مسئولیت دارند.


۸۹ – آقای الف و خانم ب مرتكب رابطه نامشروع گردیده و مستند به ماده ۶۳۷ قانون مجازات اسلامی هر كدام به تحمل هشتاد تازیانه محكوم و حكم صادره قطعی و اجرا گردیده است؛ نامبردگان:

۱ ) محرومیت از حقوق اجتماعی ندارند.

۲ ) تا یك سال پس از صدور حكم قطعی از حقوق اجتماعی محروم می‌باشند.
۳ ) تا دو سال پس از اجرای مجازات از بعضی از حقوق اجتماعی محروم می‌باشند.
۴ ) تا یك سال پس از اجرای مجازات از بعضی از حقوق اجتماعی محروم می‌باشند.


۹۰ – آقای الف به آقای ب مراجعه تا برای معافیت وی از خدمت نظام وظیفه گواهی پزشكی به اسم طبیب جعل نماید. فرد ب عمل موصوف را انجام می‌دهد، در این صورت:

۱ ) عمل هر دو مباشرت تلقی می‌گردد.
۲ ) آقای الف جاعل و آقای ب معاون محسوب می‌گردد.
۳ ) آقای الف معاون و آقای ب جاعل محسوب می‌گردد.        
۴ ) آقای ب جاعل تلقی و عمل آقای الف فاقد وصف مجرمانه است.


۹۱ – آقای الف مبادرت به حمل ۳۰ لیتر مشروب الكلی با خودروی متعلق به پدرش نموده است:
۱ ) خودروی مزبور به نفع دولت ضبط می‌گردد.
۲ ) خودروی مزبور به مالك آن مسترد می‌گردد.
۳ ) چنانچه حمل مشروب بدون اطلاع مالك باشد مرتكب به پرداخت معادل قیمت وسیله نقلیه محكوم می‌شود.
۴ ) چنانچه حمل مشروب با اطلاع مالك خودرو باشد، خودرو ضبط و مرتكب نیز به پرداخت معادل قیمت وسیله نقلیه محكوم می‌شود.


۹۲ – آقای الف به اتهام قتل عمد و با توجه به گذشت اولیای دم در دادگاه كیفری استان به تحمل ۱۰ سال حبس تعزیری محكوم و این رای در نهایت مورد تایید دیوان عالی كشور قرار می‌گیرد. چنانچه پس از سپری شدن نیمی از مجازات حبس، تقاضای آزادی مشروط شود، این تقاضا در نهایت:
۱ ) مشمول آزادی مشروط نمی‌گردد.
۲ ) در دیوان عالی كشور مورد بررسی قرار می‌گیرد.
۳ ) چنانچه سابقه قبلی محكومیت به حبس نداشته باشد در دیوان عالی كشور مورد بررسی قرار می‌گیرد.
۴ ) در دادگاه كیفری استان مورد بررسی قرار می‌گیرد.


۹۳ – كدام یك از موارد زیر جزء شرایط لازم برای تحقق سقط جنین قانونی نمی‌باشد؟

۱ ) رضایت پدر و تجویز دادگاه         
۲ ) وقوع سقط جنین قبل از ولوج روح
۳ ) ناقص‌الخلقه بودن جنین كه موجب حرج مادر است.
۴ ) تشخیص قطعی سه پزشك و تایید پزشكی قانونی


۹۴ – احمد و مریم مبادرت به ازدواج دائم نموده پس از ثبت عقد به علت حدوث اختلاف، حكم طلاق صادر و ثبت می‌شود. احمد از طلاق رجوع لكن این رجوع را ثبت نمی‌كند:
۱ ) عمل زوجین جرم تلقی می‌شود.

۲ ) تنها عمل احمد جرم تلقی می‌شود.
۳ ) عمل نامبردگان فاقد وصف مجرمانه است.
۴ ) در صورت شكایت مقامات ذیصلاح قابل تعقیب و رسیدگی است.


۹۵ – آقای الف در یكی از ماه‌های حرام اقدام به جرح غیرعمدی ب نموده كه در نهایت موجب كوری كامل هر دو چشم مجنی‌علیه گردیده است، در این صورت مرتكب باید:

۱ ) دیه كامل پرداخت نماید.

۲ ) دیه كامل به اضافه ارش پرداخت نماید.
۳ ) دیه كامل به اضافه نصف دیه پرداخت نماید.
۴ ) دیه كامل به اضافه ثلث دیه كامل پرداخت نماید.


۹۶ – آقای الف كه فاقد پروانه رانندگی است لكن تخلف دیگری مرتكب نشده است در محلی كه عبور عابر پیاده ممنوع می‌باشد با عابری تصادف و باعث مرگ وی می‌شود، در این صورت:

۱ ) راننده ضامن نیست.
۲ ) راننده ضامن است.
۳ ) راننده ضامن است و به علت فقدان گواهینامه رانندگی مجازات وی تشدید می‌شود.
۴ ) پرداخت دیه به عهده بیت‌المال و راننده فقط به مجازات رانندگی بدون پروانه محكوم می‌شود.


۹۷ – اگر زانی یا زانیه ادعا كنند به زنا اكراه شده‌اند:

۱ ) لازم است مدعیان اكراه، آن را به اثبات برسانند.
۲ ) چنانچه دادگاه احتمال دهد این ادعا خلاف واقع است به آن ترتیب اثر نمی‌دهد.

۳ ) صرف چنین ادعایی برای سقوط حد كافی است مگر یقین بر خلاف آن وجود داشته باشد.
۴ ) چنانچه برای ادعای خود دلیل اقامه نمایند حد ساقط می‌شود.


۹۸ – آقای الف با علم به اینكه مقداری لوازم یدكی خودرو در نتیجه اختلاس حاصل گردیده، مبادرت به خرید اموال مذكور می‌نماید؛ عمل وی:

۱ ) وصف مجرمانه ندارد.
۲ ) در هر حال جرم است.
۳ ) چنانچه اموال مذكور از اموال نیروهای مسلح باشد، جرم است.

۴ ) چنانچه خریدار حرفه خود را خرید اینگونه اموال قرار داده باشد، جرم تلقی می‌گردد.


۹۹ – آقای الف منزل مسكونی خود را جهت عمل زنا در اختیار دیگران قرار می‌دهد و موجبات آشنایی و برقراری ارتباط نامشروع و زنا را فراهم می‌آورد؛ عمل وی:

۱ ) مستوجب حد قوادی و تعزیر است.
۲ ) مستوجب حد قوادی است.
۳ ) مستوجب حد نیست و فقط تعزیر دارد.
۴ ) دارای دو عنوان مجرمانه حدی و تعزیری بوده و تعدد معنوی محسوب و تنها مجازات اشد اعمال می‌گردد.


۱۰۰ – كدام یك از عبارات زیر در مورد قسامه صحیح نیست؟
۱ ) می‌توان با آن نوع قتل را مشخص كرد.
۲ ) می‌توان با استناد به آن نوع جرح را مشخص كرد.
۳ ) می‌توان با استناد به آن معاونت در قتل را ثابت نمود.        
۴ ) می‌توان با استناد به آن قصاص عضو را اثبات نمود.

.................................................................................................

•        آیین دادرسی كیفری

۱۰۱ - رسیدگی به اتهامات قاچاقچیان بین‌المللی مواد مخدر كه در چارچوب موافقت‌نامه‌های قانونی دو یا چند جانبه در خاك ایران دستگیر می‌شوند در مرحله دادرسی به عهده كدام مرجع قضایی می‌باشد؟

۱ ) یكی از مراجع قضایی، به انتخاب رئیس دادستان كل كشور
۲ ) یكی از مراجع قضایی، به انتخاب رئیس قوه قضائیه
۳ ) یكی از مراجع قضایی، به انتخاب رئیس دیوان عالی كشور        
۴ ) یكی از مراجع قضایی تهران به انتخاب رئیس قوه قضائیه


۱۰۲ - پیشگیری ومقابله با جرایم سازمان یافته امنیتی در مقام ضابط دادگستری به عهده كدام یك از مراجع زیر است؟

۱ ) وزارت اطلاعات
۲ ) نیروی انتظامی
۳ ) نیروی مقاومت بسیج        
۴ ) سپاه پاسداران انقلاب اسلامی


۱۰۳ - رسیدگی به اتهام اشخاصی كه مبادرت به تهیه فیلم یا عكس از محل‌های اختصاصی بانوان نظیر حمام‌ها و استخرها نموده و اقدام به تكثیر و توزیع آنها می‌كنند در صلاحیت كدام مرجع قضایی است؟

۱ ) دادگاه انقلاب
۲ ) دادگاه كیفری استان
۳ ) دادگاه عمومی جزایی        
۴ ) حسب مورد دادگاه عمومی جزایی یا انقلاب


۱۰۴ - احمد ساكن شهریار از طریق تلفن ثابت شركت خود واقع در كرج اقدام به ایجاد مزاحمت تلفنی برای رضا ساكن تهران می‌نماید. بدین نحو كه به كرات با محل كار رضا در قزوین تماس گرفته و به وی توهین می‌نماید. به پرونده اتهامی مذكور در كدام حوزه قضایی رسیدگی می‌شود؟
۱ ) كرج        
۲ ) تهران
۳ ) قزوین
۴ ) شهریار


۱۰۵ - دارنده چك بلامحل بر علیه صادر كننده آن شكایت و پس از رسیدگی در دادگاه عمومی جزایی حكم محكومیت غیابی مبنی بر تحمل یك سال حبس تعزیری صادر می‌شود. پس از ابلاغ دادنامه، محكوم‌علیه اقدام به واخواهی می‌نماید و شاكی پرونده نیز قبل از اعلام ختم دادرسی در مرحله واخواهی مبادرت به تقدیم دادخواست ضرر و زیان می‌كند؛ در این صورت:

۱ ) دادگاه به دعوی ضرر و زیان رسیدگی نموده و حكم مقتضی صادر می‌كند.
۲ ) دادخواست به جهت عدم تقدیم تا پایان جلسه اول دادرسی رد می‌شود.
۳ ) دادگاه با صدور قرار رسیدگی توامان به موضوع رسیدگی و حكم مقتضی صادر می‌نماید.
۴ ) چون دادخواست پس از اعلام ختم دادرسی مرحله بدوی تقدیم شده است رد می‌شود.

۱۰۶ - به جرایم امنیتی مسئولین و كاركنان اداره كل اطلاعات استان در كدام مرجع قضایی رسیدگی می‌شود؟
۱ ) دادگاه كیفری استان تهران
۲ ) محاكم انقلاب شهرستان مركز استان
۳ ) حسب مورد دادگاه كیفری استان تهران - محاكم انقلاب استان تهران
۴ ) حسب مورد دادگاه كیفری استان تهران - محاكم انقلاب شهرستان مركز استان

۱۰۷ - شخصی به موجب مدارك و مستندات كافی در سال ۱۳۷۵ مرتكب قاچاق كالا شده و به علت متواری بودن در سال ۱۳۸۶ دستگیر گردیده است. مرجع قضایی صالحه در خصوص اتهام وارده به وی، كدام یك از تصمیمات قضایی ذیل را اتخاذ می‌نماید؟
۱ ) قرار مجرمیت
۲ ) قرار منع تعقیب
۳ ) قرار موقوفی تعقیب        

۴ ) قرار ترك تعقیب در صورت استرداد كالای قاچاق


۱۰۸ - رسیدگی به كدام یك از جرایم زیر در صلاحیت دادگاه‌های سیار قرار دارد؟

۱ ) جرایمی كه كیفر قانونی آنها شلاق حدی است.
۲ ) جرایمی كه كیفر قانونی آنها حداكثر تا دو سوم دیه كامل است.
۳ ) جرایمی كه كیفر قانونی آنها حداكثر تا ۱۵ سال حبس می‌باشد.
۴ ) جرایمی كه كیفر قانونی آنها حداكثر تا سی میلیون ریال جزای نقدی است.

۱۰۹ – حذف و نمره سوال بین سایر پرسش ها تقسیم شد.

۱۱۰ - احمد درجه‌دار نظامی مرتكب سرقت از منزل مسكونی در شهر ساری می شود و پس از تعقیب قضایی برای وی به اتهام سرقت مستوجب حد كیفرخواست صادر و از دادگاه تقاضای اعمال مجازات قطع ید می‌گردد. در این صورت به پرونده مذكور در كدام مرجع قضایی رسیدگی می‌شود؟

۱ ) دادگاه نظامی
۲ ) دادگاه انقلاب
۳ ) دادگاه عمومی جزایی
۴ ) دادگاه كیفری استان


۱۱۱ - انتشار خلاصه متن حكم محكومیت قطعی كیفری در یكی از روزنامه‌های كثیرالانتشار و عنداللزوم محلی در كدام یك از موارد زیر و حسب دستور چه مرجعی لازم می‌باشد؟
۱ ) جرم علیه حقوق مالی شخص حقوقی به شرط آنكه عواید حاصل از جرم بیش از یك میلیارد ریال باشد - دادستان
۲ ) جرم علیه حقوق مالی شخص حقیقی به شرط آنكه عواید حاصل از جرم بیش از یكصد میلیون ریال باشد - دادستان
۳ ) جرم علیه حقوق مالی دولت به شرط آنكه عواید حاصل از جرم یك میلیارد ریال یا بیشتر باشد - دادگاه صادر كننده رای قطعی
۴ ) جرم علیه حقوق مالی دولت به شرط آنكه عواید حاصل از جرم یكصد میلیون ریال یا بیشتر باشد - دادگاه صادر كننده رای قطعی

۱۱۲ - شخصی در سال ۱۳۸۷ به جهت استفاده غیرمجاز و بدون پرداخت حق انشعاب از برق به استناد ماده ۶۶۰ قانون مجازات اسلامی به تحمل یك سال حبس محكوم و دادگاه تجدیدنظر استان نیز رای مزبور را تایید نموده است. قبل از اجرای حكم مذكور در نیمه دوم سال ۱۳۸۷ ماده یاد شده قانون مجازات اسلامی اصلاح و مجازات حبس به جزای نقدی تبدیل گردیده است؛ در این صورت محكوم‌علیه چه اقدامی می‌تواند انجام دهد؟

۱ ) تقاضای اعاده دادرسی از دیوان عالی كشور        

۲ ) تقاضای اعاده دادرسی از دادگاه تجدیدنظر استان
۳ ) تقاضای تخفیف مجازات از دادگاه تجدیدنظر استان
۴ ) تقاضای تخفیف مجازات از دادگاه بدوی


۱۱۳ - چنانچه محكومین به مجازات‌های مستوجب حد به لحاظ حصول توبه مشمول عفو مقام رهبری قرار گیرند؛ در این صورت:
۱ ) مجازات حدی ساقط و پرونده مختومه می‌شود.
۲ ) مجازات حدی ساقط شده و دادگاه ملزم به تعیین مجازات تعزیری است.
۳ ) مجازات حدی ساقط شده و آثار محكومیت كیفری نیز به طور كامل زایل می‌شود.
۴ ) مجازات حدی ساقط شده و در صورت صلاحدید دادگاه، تعیین مجازات تعزیری جایز است.

۱۱۴ - با فرض قوی بودن دلایلی كه محكوم‌علیه اقامه نموده، آثار و تبعات احكام قطعی مورد تقاضای اعاده دادرسی در چه مرحله‌ای نسبت به محكوم‌علیه متوقف می‌شود؟
۱ ) بلافاصله پس از تقاضای اعاده دادرسی
۲ ) بلافاصله پس از پذیرش درخواست اعاده دادرسی
۳ ) بلافاصله پس از شروع به رسیدگی مجدد به پرونده توسط دادگاه هم عرض
۴ ) بلافاصله پس از صدور رای از دادگاه هم عرض مبنی بر نقض دادنامه مورد تقاضای اعاده دادرسی


۱۱۵ - دادگاه نظامی یك به جرمی كه حداكثر مجازات قانونی آن پنج سال حبس می‌باشد رسیدگی نموده و حكم محكومیت صادر كرده است. مرجع تجدیدنظر از حكم مذكور كدام است؟
۱ ) دیوان عالی كشور        
۲ ) دادگاه تجدیدنظر استان        
۳ ) دادگاه كیفری استان تهران        
۴ ) دادگاه نظامی یك هم عرض


۱۱۶ - مرجع رسیدگی به درخواست تجدیدنظر در جرایم آدم‌ربایی و مصادره اموال در غیر از جرایم مربوط به مواد مخدر كدام است؟
۱ ) هر دو دیوان عالی كشور        
۲ ) هر دو دادگاه تجدیدنظر استان
۳ ) دادگاه تجدیدنظر استان - دیوان عالی كشور        
۴ ) دیوان عالی كشور - دادگاه تجدیدنظر استان


۱۱۷ - كدام یك از قرارهای زیر قطعی و غیر قابل اعتراض است؟

۱ ) قرار تامین خواسته صادره از دادگاه         
۲ ) قرار موقوفی تعقیب صادره از دادگاه
۳ ) قرار تامین خواسته صادره از دادسرا
۴ ) قرار عدم صلاحیت صادره از دادسرا


۱۱۸ - اجرای احكام قطعی صادره از دادگاه كیفری استان به عهده كدام یك از مراجع زیر می‌باشد؟

۱ ) اجرای احكام كیفری دادسرای شهرستان مركز استان
۲ ) اجرای احكام كیفری دادسرای شهرستان محل وقوع جرم
۳ ) مرجعی كه توسط دادگاه صادر كننده رای تعیین می‌شود.
۴ ) اجرای احكام كیفری دادسرایی كه در خصوص پرونده كیفرخواست صادر كرده است.


۱۱۹ – حذف و نمره سوال بین سایر پرسش ها تقسیم شد.


۱۲۰ - مرجع صالح برای رسیدگی به اختلاف صلاحیت میان دادسرای نظامی با دادسرای عمومی و انقلاب واقع در شهرستان مركز استان كدام است؟

۱ ) دیوان عالی كشور
۲ ) دادستان كل كشور        
۳ ) دادگاه تجدیدنظر استان        
۴ ) دادسرای دیوان عالی كشور

درباره وبلاگ

جواب گوی هرگونه سوال حقوقی شماعزیزان هستیم
منتظرهرگونه پیشنهادوانتقادشماعزیزان برای بهبوداین وبلاگ هستیم
دوستان عزیزبرای دلگرمی بنده وبهترشدن این وبلاگ لطفانظرات خودتون رادرموردمطالب بدید.
مدیر وبلاگ : سعید رستم زاده

آخرین پست ها

جستجو

نظرسنجی

  • نقش موسسات اموزشی وکتاب های کمک اموزشی رادرمسیرموفقیت درازمون های حقوقی راچگونه ارزیابی میکنید؟

خرید شارژ ایرانسل، خرید شارژ همراه اول و خرید شارژ تالیا

نویسندگان