تبلیغات
وبلاگ حقوقی سعیدرستم زاده - قانون اداره تصفیه امور ورشكستگی مصوب 24/4/1318
وبلاگ حقوقی سعیدرستم زاده
قانون برای همه

لینکدونی

نایت اسکین-ابزار گوکل پلاس

آرشیو موضوعی

نام خودرادرفیلداول ایمیل خودرادرفیلددوم

Powered by WebGozar

آرشیو

صفحات جانبی

← آمار وبلاگ

  • کل بازدید :
  • بازدید امروز :
  • بازدید دیروز :
  • بازدید این ماه :
  • بازدید ماه قبل :
  • تعداد نویسندگان :
  • تعداد کل پست ها :
  • آخرین بازدید :
  • آخرین بروز رسانی :

قانون اداره تصفیه امور ورشكستگی مصوب 24/4/1318

مبحث اول ـ سازمان اداره تصفیه‌

ماده 1 ـ در هر حوزه دادگاه شهرستان كه وزارت دادگستری مقتضی‌بداند اداره تصفیه برای رسیدگی به امور ورشكستگی تاسیس می‌نماید و در این موارد عضو ناظر تعیین نخواهد شد.
ماده 2 ـ رئیس و كارمندان اداره تصفیه ممكن است از بین خدمتگذاران ‌قضائی یا اداری یا از غیر خدمتگذاران دولت انتخاب شود. اداره‌ تصفیه به قدر لزوم كارمند خواهد داشت‌.
ماده 3 ـ موارد رد رئیس و قائم مقام او و محاسبین اداره تصفیه همان ‌است كه در رد دادرس در اصول محاكمات حقوقی ذكر شده است ودر صورتی كه كارمندی این ایراد را موجه بداند رئیس كارمند دیگری‌را برای این كار ماموریت می‌دهد و چنان‌كه كارمندی ایراد را رد كندقبول یا رد ایراد به‌نظر رئیس است‌.
در مواردی كه كارمند خود را مردود بداند از هرگونه اقدامی ‌خودداری كرده و مراتب را به رئیس اطلاع داده امر او را به موقع اجرامی‌گذارد.
در صورتی كه رئیس مردود شود كارمند مقدم اداره وظایف او را انجام خواهد داد و چنانچه رئیس ایراد رد را نسبت به خود قبول‌ ننماید تعیین تكلیف با دادگاه است‌.
ماده 4 ـ هرگاه كاركنان اداره تصفیه یا كسانشان تا درجه دوم از طبقه دوم‌نسبت به دارایی ورشكسته به نفع خود طرف معامله واقع شوند آن‌ معامله باطل است و متخلف تعقیب انتظامی خواهد شد.
ماده 5 ـ مرجع شكایت از اقدامات اداره تصفیه دادگاهی است كه حكم ‌توقف را صادر كرده است‌. شكایت به هیچ‌وجه جریان كار را توقیف‌نمی‌كند مگر در موارد مهم كه عمل مورد شكایت‌، جبران‌ناپذیر وادله شاكی قوی باشد، دادگاه می‌تواند دستور جلوگیری بدهد. در این‌صورت‌، دادگاه مكلف است معجلا و خارج از نوبت در جلسه اداری‌ به شكایت رسیدگی كرده تصمیم خود را اعلام دارد و در سایر موارد،دادگاه در صورت موجه تشخیص دادن شكایت‌، دستور لازم به اداره‌تصفیه می‌دهد و به اقتضای مورد ممكن است عمل اداره تصفیه را باطل نماید.
ماده 6 ـ استرداد وجوهی كه توسط اداره تصفیه به صندوقدادگستری‌ محل یا صندوق اداره تصفیه تسلیم می‌شود به حواله دو نفر ازكاركنان اداره تصفیه كه مجاز از طرف وزارت دادگستری باشندخواهد بود.
ماده 7 ـ كلیه عملیات اداره تصفیه و تقاضاها و اعلاناتی كه به آن اداره‌می‌شود باید در صورت‌مجلس نوشته شود.
ماده 8 ـ همین كه حكم ورشكستگی قابل اجراء شد رونوشت حكم به ‌اداره تصفیه و اداره ثبت محل فرستاده می‌شود.
ماده 9 ـ در صورتی كه اموال تاجر ورشكسته واقع در حوزه دادگاه‌ دیگری باشد اداره می‌تواند اقداماتی را كه لازم است از اداره تصفیه‌ محل ‌، چنانچه در محل موجود باشد وگرنه از دادگاه آن محل یا مامور دیگری كه تعیین می‌كند بخواهد.
ماده 10 ـ اداره تصفیه می‌تواند از اداره پست و تلگراف و گمرك بخواهد كه در مدت تصفیه كلیه برگها و بسته‌هایی كه به عنوان متوقف ‌فرستاده می‌شود یا از طرف متوقف ارسال گردیده برای آن اداره‌ بفرستد. متوقف می‌تواند در موقع باز كردن برگها و پاكتها و بسته‌ها حضور داشته باشد.
ماده 11 ـ اداره تصفیه در صورت لزوم می‌تواند برای اقدامات تامینیه‌ بدوی به اعتبار دارایی موجود ورشكسته استقراض نماید.
ماده 12 ـ وظایف اداره تصفیه در این قانون و آیین‌نامه‌های مربوط به آن‌كه وزارت دادگستری تهیه می‌كند تعیین می‌شود و در موارد سكوت ‌بر طبق قانون تجارت اقدام خواهد شد.

مبحث دوم ـ اقدامات تامینی اداره تصفیه‌

ماده 13 ـ همین‌كه حكم ورشكستگی قابل اجراء شد و رونوشت آن به‌اداره تصفیه رسید اداره صورتی از اموال ورشكسته برداشته‌،اقدامات لازمه از قبیل مهر و موم برای حفظ آنها به عمل می‌آورد.
ماده 14 ـ ورشكسته مكلف است اموال و دفاتر خود را به اداره تصفیه ‌معرفی نموده و در تحت اختیار آن بگذارد وگرنه به مجازات از سه‌ماه تا شش ماه زندان تادیبی محكوم خواهد شد.
اگر ورشكسته فوت نموده یا فراری باشد ورثه و شرکا و خدمه ومتصدیان امور و كلیه اشخاصی كه به نحوی از انحاء در اموال‌ورشكسته تصرف و دخالت دارند این تكلیف را خواهند داشت‌وگرنه به همین مجازات خواهند رسید.
اداره اشخاص نام برده را از این تكلیف آگاه كرده و مجازاتی را كه ‌برای خودداری آنها معین شده تذكر می‌دهد.
ماده 15 ـ اداره تصفیه اقدام به بستن و مهر و موم نمودن انبارها،مغازه‌ها، كالا و كارخانجات می‌نماید مگر این‌كه بتواند تحت نظارت‌خود آنها را اداره نماید.
اداره به وسایل مقتضی اقدام به حفاظت پول نقد، برگهای بهادار،دفاتر تجارتی‌، دفاتر شخصی و هر چیز قیمتی دیگر می‌نماید و سایر اموال را تا وقتی كه صورت آنها برداشته نشده مهر و موم نموده و مهروموم تا وقتی كه اداره آن را لازم بداند باقی خواهد ماند بعلاوه‌،اقدام به حفظ اشیایی كه در خارج از محل اقامت ورشكسته است‌خواهد نمود.
ماده 16 ـ مستثنیات دین تحت اختیار ورشكسته گذاشته شده ولی جزءصورت اموال قید خواهد شد.
ماده 17 ـ اشیائی كه متعلق به اشخاص ثالث بوده و یا اشخاص ثالث‌نسبت به آنها اظهار حقی می‌نمایند در صورت اموال قید شده‌ مراتب ضمن صورت ذكر خواهد شد.
ماده 18 ـ اداره تصفیه مكلف است حقوق اشخاص ثالث را نسبت به‌اموال غیرمنقول ورشكسته كه مستند به اسناد رسمی است معلوم‌كرده ضمن صورت اموال قید نماید.
ماده 19 ـ كلیه اشیایی كه در صورت قید شده باید ارزیابی شود.
ماده 20 ـ صورتی كه به این ترتیب تنظیم شده به ورشكسته ارائه و از او سوال می‌شود كه آن را صحیح و كامل می‌داند یا خیر، پاسخ‌ ورشكسته در صورت قید شده و به امضاء او می‌رسد.
ماده 21 ـ متوقف مكلف است در مدت تصفیه خود را در اختیار اداره‌بگذارد مگر این‌كه صریحا از این تكلیف معاف شده باشد. در صورت اقتضاء اداره تصفیه می‌تواند اقدام به جلب او نماید و چنانچه توقیف او لازم شود قرار توقیف را از دادگاه می‌خواهد.
رفع توقیف به دستور اداره تصفیه به عمل می‌آید. ورشكسته‌می‌تواند از دوام توقیف خود در هر ماه یك بار به دادگاه صادركننده‌ قرار توقیف شكایت نموده رفع آن را بخواهد. اداره تصفیه می‌تواند نفقه عادلانه ورشكسته و واجب‌النفقه او را مخصوصا در موردی كه‌متوقف را تحت اختیار خود قرار می‌دهد به او بدهد و نیز تعیین‌خواهد نمود كه تا چه مدت متوقف و خانواده‌اش می‌توانند درخانه‌ای كه بوده‌اند سكنی نمایند.
ماده 22 ـ هرگاه ورشكسته اموالی جز مستثنیات دین نداشته باشدمراتب آگهی و قید می‌شود كه اگر بستانكاران بعضا یا كلا درخواست ‌اجرای اصول ورشكستگی را ظرف مدت ده روز ننموده و هزینه آن‌را نپردازند جریان ورشكستگی خاتمه خواهد پذیرفت.

مبحث سوم ـ دعوت بستانکاران‌

ماده 23 ـ اگر به نظر اداره حاصل فروش اموالی که صورت آنها برداشته‌شده کافی برای پرداخت هزینه ورشکستگی نباشد اداره اقدام به ‌تصفیه اختصاری می‌نماید مگر این که از بستانکاران درخواست کندکه کار بر طبق اصول تصفیه عادی جریان پیدا نموده و هزینه آن را قبلا بدهند.
در مورد تصفیه اختصاری اداره آگهی می‌کند که در ظرف چهل روز هر کس هرگونه ادعایی دارد بنماید و سپس به هر ترتیب که منافع ‌بستانکاران اقتضاء می‌کند بدون رعایت تشریفاتی اقدام به فروش ‌اموال نموده حاصل آن را بین آنان تقسیم و ختم عمل تصفیه را اعلام‌می‌دارند.
در سایر موارد به طریق عادی بر طبق مواد زیر اقدام خواهد شد.
ماده 24 ـ اداره تصفیه آگهی منتشر نموده و نکات زیر را در آن قیدمی‌نماید:
1 ـ تعیین ورشکسته و محل اقامت او و تاریخ توقف (در صورتی که‌در حکم دادگاه تعیین شده باشد)،
2 ـ اخطار به بستانکاران و کسانی که ادعایی دارند به این‌که ادعای ‌خود را در ظرف دو ماه به اداره اعلام نمایند و مدارک خود را (اصل‌یا رونوشت گواهی شده‌) به اداره تسلیم دارند.
اداره می‌تواند این مدت را برای کسانی که در خارجه اقامت دارند تمدید نماید،
3 ـ اخطاریه بدهکاران متوقف که در ظرف مدت نام‌برده خود رامعرفی کنند. متخلفین از این اخطار به جریمه نقدی معادل صدی‌بیست و پنج دین به نفع صندوق (ب‌) مذکور در ماده 54 محکوم‌خواهند شد. دادگاه می‌تواند علاوه بر جریمه نقدی به حبس تادیبی ‌از سه تا شش ماه نیز محکوم نماید،
4 ـ اخطار به کسانی که به هر عنوان اموال ورشکسته در دست آنها است که آن اموال را در ظرف مدت نام‌برده در اختیار اداره بگذارند وگرنه هر حقی که نسبت به آن مال دارند از آنها سلب خواهد شد مگر این‌که عذر موجهی داشته باشند،
5 ـ دعوت اولین جلسه هیات بستانکاران که منتها در ظرف بیست‌روز از تاریخ آگهی تشکیل خواهد شد ضمنا، قید شود کسانی که بامتوقف مسؤولیت تضامنی داشته و یا ضامن او هستند می‌توانند در جلسه حضور به هم رسانند.
ماده 25 ـ آگهی در مجله رسمی وزارت دادگستری و یکی ازروزنامه‌های کثیرالانتشار دو بار به فاصله ده روز منتشر خواهد شد،نسخه‌ای از این آگهی برای هر یک از بستانکارانی که شناخته شده‌است فرستاده می‌شود.

مبحث چهارم ـ اداره اموال‌

ماده 26 ـ اولین جلسه بستانکاران تحت ریاست یک نفر از کارمندان ‌اداره تشکیل می‌شود و اداره گزارش راجع به صورت اموال و سایر امور مربوط به متوقف را برای بستانکاران می‌خواند.
ماده 27 ـ بستانکاران می‌توانند پیشنهاداتی راجع به ادامه جریان کار بازرگانی یا حرفه مربوط به متوقف بنمایند، ولی تصمیم با اداره‌ تصفیه است و به‌طور کلی ادارة تصفیه نماینده منافع هیات ‌بستانکاران می‌باشد.
ماده 28 ـ اداره تصفیه نسبت به اشیائی که مورد مطالبه اشخاص ثالث ‌است تصمیم مقتضی اتخاذ نموده و اگر آنها را محق بداند مبادرت به تسلیم آن می‌نماید وگرنه ده روز به ایشان مهلت می‌دهد که در دادگاه صلاحیتدار اقامه دعوا نمایند. کسی که در ظرف ده روز به دادگاه صلاحیت‌دار رجوع ننماید دیگر دعوای او مسموع نخواهدبود.
ماده 29 ـ اداره تصفیه اقدام به وصول مطالبات می‌نماید و در صورت ‌ضرورت برای وصول آن اقامه دعوا خواهد کرد. اشیائی که در معرض تنزل قیمت بوده و یا نگاهداری آنها هزینه غیرمتناسبی را ایجاد می‌نماید بدون تاخیر فروخته خواهد شد. همچنین‌، اقدام به‌فروش برگهای بهادار (بورسی‌) و یا اشیائی که در بازار قیمت معینی‌ دارند به عمل خواهد آورد. سایر اموال به ترتیبی که بعدا ذکر خواهد شد فروخته می‌شود.

مبحث پنجم ـ رسیدگی به مطالبات‌

ماده 30 ـ پس از انقضای موعد مقرر برای ارائه اسناد، اداره به مطالبات ‌رسیدگی نموده تصدیق یا رد می‌نماید و جلب نظر متوقف را درصورتی كه در دسترس او باشد خواهد كرد و اداره مكلف نیست به ‌اظهارات او ترتیب اثر دهد.
ماده 31 ـ اداره برای رسیدگی در صورت لزوم می‌تواند ابراز دفاتر بستانكار را بخواهد.
ماده 32 ـ مطالباتی كه به موجب سند رسمی وثیقه ملكی دارند باید منظور شود هر چند از طرف بستانكار اظهار نشده باشد.
ماده 33 ـ پس از انقضای موعد ابراز اسناد منتها در ظرف بیست روز،اداره صورتی با در نظر گرفتن طلبهایی كه حق رهن و یا رجحان دارند تهیه خواهد نمود.
ماده 34 ـ بستانكارانی كه مردود شده‌اند با ذكر دلیل رد ضمن این‌ صورت قید می‌شوند.
ماده 35 ـ این صورت از طریق آگهی به اطلاع بستانكاران خواهد رسید و در اختیار كسانی كه ادعای حقی نسبت به متوقف می‌نمایند گذاشته می‌شود.
به بستانكاران مردود و همچنین به بستانكارانی كه حق رجحان برای ‌خود قایل بوده و اداره به ادعای آنها ترتیب اثر نداده است مستقیما مراتب اعلام خواهد شد.
ماده 36 ـ هر كس نسبت به این صورت اعتراض داشته باشد در ظرف ‌بیست روز از انتشار آگهی حق دارد در دادگاه صادركننده حكم توقف ‌اقامه دعوا كند.
اگر معترض ادعا كند كه طلب او بی‌مورد رد شده یا كسر گردیده و یا حق رهن و یا رجحان او منظور نشده دعوا بر علیه اداره اقامه می‌شود و اگر طلب یا حق رجحان كسی كه قبول شده مورد اعتراض باشد دعوا بر علیه بستانكار اقامه خواهد شد. در صورتی كه دعوای اخیر به نتیجه رسیده و حكم به رد طلبی صادر شود؛ سهمی كه تخصیص ‌به آن داده شده در حدود طلب مدعی و هزینه دادرسی به او اختصاص پیدا خواهد كرد و مازاد بین سایر بستانكاران تقسیم‌خواهد شد.
در مورد این ماده دادرسی به طریق اختصاری و فوری به عمل‌خواهد آمد.
ماده 37 ـ اسنادی كه در ارائه آنها تاخیر شده در صورتی كه عذر موجهی ‌در بین باشد در مورد این ماده تا ختم ورشكستگی قبول می‌شود ولی هزینه‌ای كه در اثر این تاخیر پیش آمده بر عهده مدعی طلب‌است‌. اگر اداره سندی را كه ابراز شده قبول كرد اقدام به تصحیح‌ صورت بستانكاران می‌نماید و سایر بستانكاران را نیز به وسیله ‌آگهی مطلع می‌سازد.

worldofmx.com - بزرگترین مرجع قوانین حقوقی و جزای جمهوری اسلامی ایران

مبحث ششم ـ تصفیه‌

ماده 38 ـ پس از رسیدگی به مطالبات‌، بستانکارانی که یک قسمت یا تمام طلب آنها مورد قبول واقع شده به وسیله اخطاریه در جلسه‌ دعوت می‌شوند و اگر درخواست قرارداد ارفاقی هم شده باشد مراتب ضمن دعوت‌نامه قید می‌شود.
ماده 39 ـ اداره گزارش کاملی نسبت به وضعیت دارایی و مطالبات ‌متوقف داده و نظریات متوقف و بستانکاران را استماع نموده و درصورت مجلس ذکر می‌کند ولی تصمیم با خود اداره است مگر در مورد قرارداد ارفاقی و صرف‌نظر کردن از دعاوی مشکوک‌.
ماده 40 ـ اموال متوقف به ترتیب مزایده فروخته می‌شود. در موارد زیر ممکن است به طریق غیر مزایده اقدام به فروش اموال کرد:
1 ـ اگر هیاتی از بستانکاران که دارای شرایط مذکور در ماده 480قانون تجارت باشند به این ترتیب رضایت بدهند،
2 ـ وقتی که مال در بورس و یا در بازار قیمت معینی دارد اشیای‌ مورد وثیقه را نمی‌توان به طریق غیر مزایده فروخت مگر این‌که ‌رضایت بستانکارانی که نسبت به آنها حق وثیقه دارند جلب شود.
ماده 41 ـ شرایط فروش لااقل ده روز قبل از مزایده در دفتر اداره در دسترس عموم گذارده خواهد شد و هر کس می‌تواند اطلاعات لازمه‌را کسب نماید، آگهی فروش شامل مکان‌، روز و ساعت مزایده‌خواهد بود و در مورد اموال غیرمنقوله این آگهی یک ماه قبل از اقدام‌به فروش به عمل می‌آید. برای بستانکارانی که حق وثیقه غیرمنقوله‌ دارند نسخه‌ای از آگهی فرستاده شده و ارزیابی‌ای که به عمل آمده به ‌آنها اعلام خواهد گردید.
ماده 42 ـ اموال منقول پس از سه مرتبه به صدای بلند حراجچی به‌کسی که حداکثر را پیشنهاد کرده است واگذار می‌شود. همین ترتیب‌نسبت به اموال غیرمنقول رعایت می‌گردد مشروط بر این که پیشنهاد بهای ارزیابی شده برسد و در صورت نبودن پیشنهاد مکفی‌،فروش متوقف می‌ماند و وقت دیگری برای مزایده معین می‌شود.در مرتبه دوم که باید لااقل دو ماه پس از مزایده اول به عمل آیداموال غیرمنقول به کسی که بالاترین قیمت را پیشنهاد می‌نماید واگذار خواهد شد.
ماده 43 ـ اشیاء سیم و زر نباید به بهای کمتر از بهای فلزی آنها به فروش‌برسد.
ماده 44 ـ اداره تصفیه مکلف است شرایط فروش را با رعایت عرف و عادت و غبطه بستانکاران ورشکسته تعیین نماید. اداره می‌تواند پرداخت بها را نقد یا به موعد قرار بدهد، موعد هیچ‌گاه از سه ماه‌نباید تجاوز کند.
تسلیم در مورد مال منقول و انتقال قطعی در مورد مال غیرمنقول‌نباید قبل از پرداخت بها صورت بگیرد.
در مورد پرداخت نقدی یک روز مهلت جایز است‌. اگر پرداخت درموعد مقرر انجام نگیرد مزایده‌ای جدید به عمل آمده و در هر حال‌پیشنهاد دهنده سابق مسوول کسر قیمت و سایر خسارات وارده‌خواهد بود.
ماده 45 ـ اگر در هیات بستانکاران شرایط مذکور در ماده 480 قانون ‌تجارت جمع باشد می‌توانند از دعوایی که نتیجه آن مشکوک است ‌صرف‌نظر نمایند.
هر بستانکاری می‌تواند درخواست کند که آن دعوا به او واگذار شود.در این مورد حاصل فروش مالی که از این راه به دست می‌آید در حدود طلبی که دارد به درخواست‌کننده تعلق گرفته و مازاد آن متعلق‌به سایر بستانکاران خواهد بود.

مبحث هفتم ـ تقسیم وجوه حاصله از فروش‌

ماده 46 ـ وقتی که پول حاصله از فروش در دسترس اداره قرار گرفت و صورت بستانکاران قطعی گردید اداره صورتی از حاصل دارایی و حساب نهایی آن تنظیم خواهد نمود. هزینه توقف که به موجب ‌آیین‌نامه تعیین می‌شود و هزینه تصفیه قبلا موضوع می‌شود.صورت تقسیم و حساب نهایی در مدت ده روز در دسترس‌بستانکاران قرار گرفته و مراتب به اطلاع آنها خواهد رسید، بعلاوه‌ خلاصه‌ای از صورت مربوط به سهم هر یک برای آنها فرستاده‌ خواهد شد.
ماده 47 ـ پس از انقضای مدت نام‌برده‌، اداره مبادرت به پرداخت سهام‌هر یک می‌نماید. بستانکاری که کاملا به حق خود می‌رسد باید سند مربوطه را به اداره تسلیم کند. در موردی که قسمتی از طلب پرداخت‌ می‌شود مراتب در سند قید می‌گردد. در مورد فروش غیرمنقول ‌اقداماتی که در دفتر املاک لازم است از طرف اداره به عمل می‌آید.اگر طلبی معلق باشد و یا به اقساط می‌بایست تادیه گردد سهمیه ‌مربوط به آن در صندوق دادگستری گذاشته خواهد شد. پس از پرداخت سهمیه اداره به هر یک از بستانکارانی که حقوقآنها کاملا تادیه نشده است سند عدم کفایت دارایی می‌دهد. بستانکار فقط درمورد ملائت ورشکسته می‌تواند به موجب این سند بقیه طلب خود را ادعا نماید.
ماده 48 ـ تقسیم موقت سهام فقط پس از انقضای مدت مذکور در ماده‌36 ممکن است به عمل آید.
به بستانکارانی که جزء صورت نیامده‌اند سند عدم کفایت دارایی ‌داده خواهد شد.

مبحث هشتم ـ خاتمه ورشکستگی‌

ماده 49 ـ پس از تقسیم اموال خاتمه ورشکستگی اعلام خواهد شد.هرگاه پس از خاتمه ورشکستگی اموالی متعلق به متوقف کشف‌شود اداره آنها را به تصرف خود درآورده و حاصل فروش آن را بدون‌هیچ‌گونه تشریفاتی بین بستانکاران تقسیم می‌کند. نسبت به‌سهمیه‌هایی که به مناسبت مشکوک بودن طلب به ودیعه گذاشته‌شده و بعدا تصرف در آنها مجاز خواهد شد به همین ترتیب اقدام‌می‌گردد.
ماده 50 ـ ورشکستگی باید از تاریخ وصول حکم آن به اداره تصفیه در ظرف هشت ماه تصفیه گردد، هنگام ضرورت رئیس دادگاه استان‌می‌تواند این مدت را تمدید نماید.

مبحث نهم ـ مقررات مالی‌

ماده 51 ـ اداره تصفیه دارای دو صندوقاست صندوق (الف‌) وصندوق (ب‌).
ماده 52 ـ درآمد صندوق (الف‌) عبارت از وجوهی است که به عنوان ‌هزینه امور ورشکستگی دریافت می‌شود؛ این درآمد به موجب ‌آیین‌نامه هیات وزیران تعیین خواهد شد.
ماده 53 ـ درآمد صندوق (الف‌) به مصرف سازمان و برداشت هرگونه‌ هزینه که اداره تصفیه برای امور ورشکستگی لازم داشته باشدخواهد رسید.
ماده 54 ـ درآمد صندوق (ب‌):
1 ـ صدی بیست و پنج (25%) به حقوقی که به موجب قانون ثبت‌ شرکتها مصوب دوم خرداد ماه 1310 و ماده 11 قانون تجارت برای‌امضای دفاتر تجاری تعلق می‌گیرد اضافه شده و این اضافه به‌صندوق(ب‌) متعلق است‌؛
2 ـ از مبلغ موضوع اعتراض‌نامه که به موجب ماده 293 قانون‌ تجارت تنظیم می‌شود از قرار هر ده ریالی ده دینار گرفته شده که‌ نصف آن جزو درآمد عمومی کشور منظور و نصف دیگر آن متعلق ‌به صندوق (ب‌) خواهد بود.
ماده 55 ـ هر یک از دو صندوق نام ‌برده دارای شخصیت حقوقی بوده و صندوق (الف‌) می‌تواند و صندوق(ب‌) در صورت اقتضاء وام ‌بگیرد. وزارت‌ دادگستری نسبت ‌به‌ آن‌ دو نظارت تام خواهد داشت‌.
ماده 56 ـ درآمدهای دو صندوق جزو درآمد بودجه عمومی کشورمنظور نخواهد شد. وصول و مصرف آن مشمول هیچ‌یک از مقررات مالی اعم از قوانین و غیر آن نخواهد بود.
ماده 57 ـ ترتیب وصول درآمد و نظارت هزینه این دو صندوق به ‌موجب آیین‌نامه‌ای که وزارت دادگستری تعیین ‌می‌کند معین خواهد شد.

مبحث دهم ـ مقررات مخصوص‌

ماده 58 ـ بستانکارانی که دارای وثیقه‌اند نسبت به حاصل فروش مال‌ مورد وثیقه در برگ تقسیم حاصل فروش مقدم بر سایر بستانکاران‌ قرار داده می‌شوند.
طلبهایی که دارای وثیقه نیست و همچنین باقی‌مانده طلبهایی که‌ دارای وثیقه بوده و تمام آن از فروش وثیقه پرداخت نشده به ترتیب‌طبقات زیر بر یکدیگر مقدمند و در تقسیم‌نامه حاصل فروش اموال ‌متوقف این تقدم رعایت و قید می‌شود:
طبقه اول‌:
الف ـ حقوق خدمه خانه برای مدت سال آخر قبل از توقف‌؛
ب ـ حقوق خدمتگذاران بنگاه ورشکسته برای مدت شش ماه قبل ‌از توقف‌؛
ج ـ دستمزد کارگرانی که روزانه یا هفتگی مزد می‌گیرند برای مدت‌سه ماه قبل از توقف‌.
طبقه دوم‌:
طلب اشخاصی که مال آنها به‌عنوان ولایت یا قیمومیت تحت اداره ‌ورشکسته بوده نسبت به میزانی که ورشکسته از جهت ولایت و یا قیمومیت مدیون شده است‌. این نوع طلب در صورتی دارای حق‌تقدم خواهد بود که توقف در دوره قیمومیت یا ولایت و یا در ظرف ‌یک سال پس از انقضای آن اعلام شده باشد.
طبقه سوم‌:
طلب پزشک و داروفروش و مطالباتی که به مصرف مداوای مدیون‌ و خانواده‌اش در ظرف سال قبل از توقف رسیده است‌.
طبقه چهارم‌:
الف ـ نفقه زن مطابق ماده 1206 قانون مدنی‌؛
ب ـ مهریه زن تا میزان ده هزار ریال به شرط آن‌که ازدواج اقلا پنج‌سال قبل از توقف واقع شده باشد و نسبت به مازاد جزء سایر دیون‌محسوب می‌شود.
طبقه پنجم‌: سایر بستانکاران‌
ماده 59 ـ رئیس و کارمندان اداره تصفیه (اعم از مامورین زیر پایه یا قراردادی یا دارای پایه‌) در صورتی که از مقررات این قانون تخلف‌کنند مطابق آیین‌نامه‌های وزارت دادگستری مورد تعقیب و مجازات ‌انتظامی واقع خواهند شد.
ماده 60 ـ وزارت دادگستری آیین‌نامه‌های مربوط به این قانون را تهیه‌می‌نماید.

درباره وبلاگ

جواب گوی هرگونه سوال حقوقی شماعزیزان هستیم
منتظرهرگونه پیشنهادوانتقادشماعزیزان برای بهبوداین وبلاگ هستیم
دوستان عزیزبرای دلگرمی بنده وبهترشدن این وبلاگ لطفانظرات خودتون رادرموردمطالب بدید.
مدیر وبلاگ : سعید رستم زاده

آخرین پست ها

جستجو

نظرسنجی

  • نقش موسسات اموزشی وکتاب های کمک اموزشی رادرمسیرموفقیت درازمون های حقوقی راچگونه ارزیابی میکنید؟

خرید شارژ ایرانسل، خرید شارژ همراه اول و خرید شارژ تالیا

نویسندگان